USHIO牛尾

USHIO牛尾紫光LED工业用特殊照明灯SMBB375V-1100-03Z

SMBB375V-1100-03Z375SMDSMBB5mm x 5mmHigh5005605007001911SMBB375V-1100-05Z375SMDSMBB5mm x 5mmHigh5005605007004511SMBB385V-1100-Z385SMDSMBB5mm x 5mmHigh500720100012006111SMBB385V-1100-02Z385SMDSMBB5mm x

  • 型号: SMBB375V-1100-03Z

SMBB375V-1100-03Z

375

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

560

500

700

19

11

SMBB375V-1100-05Z

375

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

560

500

700

45

11

SMBB385V-1100-Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

720

1000

1200

61

11

SMBB385V-1100-02Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

720

1000

1200

11

11

SMBB385V-1100-03Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

720

1000

1000

-22


SMBB385V-1100-05Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

1000

700

1000

45

12


首页
产品
新闻
联系