USHIO牛尾

USHIO牛尾紫光LED工业用特殊照明灯SMBB365V-1100-03Z

SMBB365V-1100-02Z365SMDSMBB5mm x 5mmHigh5008507001000910SMBB365V-1100-03Z365SMDSMBB5mm x 5mmHigh50085070010001910SMBB365V-1100-05Z365SMDSMBB5mm x 5mmHigh50085070010004510SMBB375V-1100-Z375SMDSMBB5mm x

  • 型号: SMBB365V-1100-03Z

SMBB365V-1100-02Z

365

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

850

700

1000

9

10

SMBB365V-1100-03Z

365

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

850

700

1000

19

10

SMBB365V-1100-05Z

365

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

850

700

1000

45

10

SMBB375V-1100-Z

375

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

560

500

700

65

11


首页
产品
新闻
联系