USHIO牛尾

日本USHIO牛尾LED灯管SMBB395V-1100-03Z

SMBB395V-1100-02Z395SMDSMBB5mm x 5mmHigh350300350500911SMBB395V-1100-03Z395SMDSMBB5mm x 5mmHigh5007505007001917SMBB395V-1100-05Z395SMDSMBB5mm x 5mmHigh5007505007003917SMBB405H-1100-Z405SMDSMBB5mm x 5m

  • 型号: SMBB395V-1100-03Z

SMBB395V-1100-02Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

350

500

9

11

SMBB395V-1100-03Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

750

500

700

19

17

SMBB395V-1100-05Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

750

500

700

39

17

SMBB405H-1100-Z

405

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

490

350

500

65

14

SMBB405H-1100-02Z

405

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

490

350

500

11

14

SMBB405H-1100-03Z

405

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

490

350

500

18

14


首页
产品
新闻
联系