USHIO牛尾

日本USHIO牛尾LED灯管SMBB395H-1100-02Z

SMBB395H-1100-02Z395SMDSMBB5mm x 5mmHigh3503005005009SMBB395H-1100-03Z395SMDSMBB5mm x 5mmHigh350300500500-22SMBB395H-1100-05Z395SMDSMBB5mm x 5mmHigh3503003505004111SMBB395V-1100-Z395SMDSMBB5mm x 5mmHi

  • 型号: SMBB395H-1100-02Z

SMBB395H-1100-02Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

500

500

9


SMBB395H-1100-03Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

500

500

-22


SMBB395H-1100-05Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

350

500

41

11

SMBB395V-1100-Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

750

500

700

63

17


首页
产品
新闻
联系