USHIO牛尾

USHIO牛尾紫光LED工业用特殊照明灯SMBB385V-1100-02Z

SMBB385V-1100-02Z385SMDSMBB5mm x 5mmHigh500720100012001111SMBB385V-1100-03Z385SMDSMBB5mm x 5mmHigh50072010001000-22SMBB385V-1100-05Z385SMDSMBB5mm x 5mmHigh500100070010004512SMBB395H-1100-Z395SMDSMBB5m

  • 型号: SMBB385V-1100-02Z

SMBB385V-1100-02Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

720

1000

1200

11

11

SMBB385V-1100-03Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

720

1000

1000

-22


SMBB385V-1100-05Z

385

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

500

1000

700

1000

45

12

SMBB395H-1100-Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

350

500

63

11

SMBB395H-1100-02Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

500

500

9


SMBB395H-1100-03Z

395

SMD

SMBB

5mm x 5mm

High

350

300

500

500

-22首页
产品
新闻
联系